1839-1848 1849-1858 1859-1868 1869-1878 1879-1890 Hfl 1891-1899 Hfl 1900-1910 Hfl 1911-1921 Hfl 1922-1935 Mantalslängd 1939 Folkräkning 1910
7 7 21 32 56 110 220 378 640 558  
Henriksson, Henrik 1795,< ca1841 Henriksson, Henrik 1795-1859 Henriksson, Henrik 1795-1859
Larsdotter, Kajsa Brita 1800 6b s.318 Larsdotter, Kajsa Brita 1800 7b s.368 Larsdotter, Kajsa Brita 1800 8b s.468 Larsdotter, Kajsa Brita 1800 9b s.445 Larsdotter, Kajsa Brita 1800 10c s.677
Karl Fredrik 1834 Karl Fredrik 1834 Karl Fredrik 1834 Karl Fredrik 1834
August 1837 August 1837
Anna Lena 1839 Anna Lena 1839
Josefina 1843 Josefina 1843
Lars 1845 Lars 1845
Abrahamsson, Johan Petter 1865,<1889 Abrahamsson, Johan Petter 1865 Abrahamsson, Johan Petter 1865 Abrahamsson, Johan Petter 1865-1925 Abrahamsson, Johan Petter 1865
Blombäck, Maja Kajsa 1845-1900 Östlund, Anna Gustava 1856 Östlund, Anna Gustava 1856 Abrahamsson,Östlund, Anna Gustava 1856 Östlund, Anna Gustava 1856
Andersson, Maria 1890
Berg, Erik August 1839,8bs.425 Berg, Erik August 1839 Berg, Erik August 1839 Berg, Erik August 1839 Berg, Erik August 1839-1916
Johansdotter, Maria 1838 Johansdotter, Maria 1838 Johansdotter, Maria 1838 Johansdotter, Maria 1838 Johansdotter, Maria 1838-1913
Johan Fritioff 1864 Johan Fritioff 1864 Hilda Erika 1873 Hilda Erika 1873,>1900
Per August 1866 Per August 1866 Berg, Nils Erik 1875 Berg, Nils Erik 1875,>1903
Maria 1870 Maria 1870,>1887 Olof Gottfrid 1878 Rönnqvist,Berg, Maria 1870 Rönnqvist,Berg, Maria 1870,>1913
Hilda Erika 1873 Hilda Erika 1873 Gunhild Maria 1903 Gunhild Maria 1903
Nils Erik 1875 Nils Erik 1875 Signe Viola 1905 Signe Viola 1905
Olof Gottfrid 1878 Olof Gottfrid 1878
Berg, Olof Gottfrid 1878 Berg, Olof Gottfrid 1878-1911
Berg, Per August 1866-1898
Holmqvist, Anna Matilda 1871,<1892 Holmqvist, Anna Matilda 1871,>1904
John August 1871 John August 1871
Karl Anton 1894-1894 Hildur Aline 1895
Hildur Aline 1895 Karl Ludvig 1897
Karl Ludvig 1897
Berg, Johan Fritiof 1864 Berg, Johan Fritiof 1864-1901
Ek, Sofia Amanda 1872 m2.Andersson, Nils Robert 1873,<1903,>1906
Hilda Maria 1896 Ek, Sofia Amanda 1872,>1906
Märta Sofia 1898 Hilda Maria 1896
Märta Sofia 1898
Karl Gustaf 1896
Jenny Eugenia 1898
Alma Augusta 1900
Nils Gotthard 1904
Blom, Gustav Hjalmar 1895,<1915 Blom, Gustav Hjalmar 1895 Blom, Gustav Hjalmar 1895
Selberg, Emilia Eleonora 1896,<1915 Selberg, Emilia Eleonora 1896 Selberg, Emilia Eleonora 1896
Göta Emilia 1917 Göta Emilia 1917 Blom, Gerda Cecilia 1919
Gerda Cecilia 1919 Gärda Cecilia 1919 Elvira 1924
Inge Gustaf Seved 1921-1921 Bengt 1929
Bengt Jerry 1923-1927 Ernst 1930
Elvira Eleonora 1924 Bror 1932
Inge Gustav 1926-1927 Bernt 1938
Bengt Gustav 1929
Bror Inge 1929-1930
Ernst Göte 1930
Bror Sixten 1932
Blom, Oskar Edvard 1887,<1919 Blom, Oskar Edvard 1887 Blom, Oskar Edvard 1887
Nilsson, Anna Sofia 1893,<1919 Lindkvist, Edit Augusta 1911 Lindkvist, Edit Augusta 1911
Johan Oskar 1917 h.1 Nilsson, Anna Sofia 1893-1929 Per 1930
Nils Åke 1919 Johan Oskar 1917, >1932 Blom, Bengt Harald 1921
Nils Åke 1919 Blom, Nils Åke 1919
Bengt Harald 1921
Anna Maria 1929-1929 Lindgren,Karlsson, Josefina 1865
Brändström, Lars Petter 1880,<1912 Brändström, Lars Petter 1880 Brännström, Lars Petter 1880
Malmström, Katarina Magdalena 1875,<1912 Malmström, Katarina Magdalena 1875-1933 Nilsson, Ester Amalia 1901
h.2 Nilsson, Ester Amalia 1901,<1933 Ingeborg 1931
Ingeborg 1931,<1933 Bror 1934
Bror Rolf1934 Ann-Mari 1936
Brännmark, Karl Olof 1863,<1903 Brännmark, Karl Olof 1863 Brännmark, Karl Olof 1863 Brännmark, Karl Olof 1863
Eriksdotter, Brita 1869,<1903 Eriksdotter, Brita 1869 Eriksdotter, Brita 1869 Eriksdotter, Brita 1869 Eriksdotter, Brita 1869
Brännmark, Karl Johan Herman 1891 Karl Johan Herman 1891
Brännmark, Nils Erik 1892 Brännmark, Nils Erik 1892 Brännmark, Nils Erik 1892 Brännmark, Nils Erik 1892 Nils Erik 1892
Tekla Eufrosyna 1895 Tekla Eufrosyna 1895, > 1916 Lindvall, Lydia Karolina 1893 Lindvall, Lydia Karolina 1893 Tekla Eufrosyna 1895
Oskar Vilhelm 1897 Oskar Vilhelm 1897 Olof Erik 1919 Brännmark, Olof Erik 1919 Oskar Vilhelm 1897
Signe Vilhelmina 1902 Signe Vilhelmina 1902, > 1920 Olga Eleonora 1920 Brännmark, Olga Eleonora 1920 Signe Vilhelmina 1902
Anna Maria Ingeborg 1905 Anna Maria Ingeborg 1905 Nils Ivar 1922 Brännmark, Nils Ivar 1922 Anna Maria Ingeborg 1905
Ragnar Hilding 1909 Ragnar Hilding 1909 Karl Einar 1924 Karl Einar 1924 Ragnar Hilding 1909
Lilly Karolina 1929 Lilly Karolina 1929
Karin Linnea 1930 Karin Linnea 1930
Per 1933 Per 1933
Lisa 1933 Lisa 1933
Brännmark, Oskar Vilhelm 1897 Brännmark, Oskar Vilhelm 1897
Resin, Alma Ottilia 1900 Resin, Alma Ottilia 1900
Harry Oskar Signar 1924 Harry Oskar Signar 1924
Astrid Elisabet Ottilia 1929 Astrid Elisabet Ottilia 1929
Brännmark, Ragnar Hilding 1909 Brännmark, Ragnar Hilding 1909
Kalla, Laila Astrid 1917  Kalla, Laila Astrid 1917 
Gunn 1936
Tor 1938
Brännmark, Karl Johan Herman 1891 Brännmark, Karl Johan Herman 1891 Brännmark, Karl Johan Herman 1891
Resin, Maria Vilhelmina 1890 Resin, Maria Vilhelmina 1890 Resin, Maria Vilhelmina 1890
Karl Yngve Gösta 1914 Ingrid Ambrosina Margareta 1916, >1935  Ingrid Ambrosina Margareta 1916, >1935 
Ingrid Ambrosina Margareta 1916  Estrid Sonja Auralia 1918 Estrid Sonja Auralia 1918
Estrid Sonja Auralia 1918 Konbert Johan Gilbert 1920 Bernt Edvin Folke 1923
Konbert Johan Gilbert 1920 Bernt Edvin Folke 1923 Leo Rune Sigfrid 1926
Leo Rune Sigfrid 1926 Celine Gudrun Emalia 1930
Celine Gudrun Emalia 1930 Brännmark, Konbert Johan Gilbert 1920
Brännmark, Karl Yngve Gösta 1914 Brännmark, Karl Yngve Gösta 1914
Hellman, Ragnhild Maria 1914 Hellman, Ragnhild Maria 1914
Elly Maria Gunnel 1935 Elsy Maria Gunnel 1935
Dyhr, Karl Odal 1876,<1905 Dyhr, Karl Odal 1876, >1913 Dyhr, Karl Odal 1876
Envall, Anders Anderssson 1822 Envall, Anders Anderssson 1822 Envall, Anders Anderssson 1822 Envall, Anders Anderssson 1822 Envall, Anders Anderssson 1822 Envall, Anders Anderssson 1822-1914
Nilsdotter, Maria 1821 Nilsdotter, Maria 1821 Nilsdotter, Maria 1821 Nilsdotter, Maria 1821 Nilsdotter, Maria 1821 Nilsdotter, Maria 1821-1913
Anders August 1845,>1870 Mathilda 1851 Maria Juliana 1850 Johanna 1862 Johanna 1862 Johanna 1862,>1915
Karl Johan 1846 Alfred 1855 Viktor 1857
Anna Brita 1847 Viktor 1857 Johanna 1862
Maria Juliana 1850 Johanna 1862 Envall, Johan Fredrik 1848-1901
Mathilda 1851 Stömbäck, Lisa Kajsa 1849 Envall Strömbäck, Lisa Kajsa 1849, >1919 Envall, Lisa Kajsa 1849
Oskar 1852 Envall, Edla Helena 1877, >1904 Envall, Nils Johan 1882, >1912 Nils Johan 1882
Alfred 1855 Nils Johan 1882 Envall, Gustaf Ivan 1888, >1921 Gustaf Ivan 1888
Viktor 1857 Nanny Maria 1883, >1904
Emma Kristina 1859 Gustaf Ivan 1888
Johanna 1862
Envall, Maria Juliana 1850 Envall, Maria Juliana 1850 Envall, Maria Juliana 1850 Envall, Maria Juliana 1850, >1923 Envall, Maria Juliana 1850
Enqvist, Magnus 1855,<1891 Enqvist, Magnus 1855 Enqvist, Magnus 1855 Enqvist, Magnus 1855
Emanuelsdotter, Erika 1850,<1891 Emanuelsdotter, Erika 1850 Emanuelsdotter, Erika 1850-1921
Maria Lovisa 1889-1900
Eriksson, Oskar Gottfrid 1883 Eriksson, Oskar Gottfrid 1883
Vikström Sofia Vilhelmina 1895 Vikström Sofia Vilhelmina 1895
Dan Gottfrid 1914 Tyra 1924
SvenErik 1917
Bengt Fredrik 1917 Eriksson, Dan Gottfrid 1914
Tyra Maria 1924 Eriksson, SvenErik 1917
Eriksson, Bengt Fredrik 1917
Forsberg, Agabus 1866 Forsberg, Agabus 1866
Nilsson, Matilda Erika 1871 Nilsson, Matilda Erika 1871
Hilma Fredrika 1913, >1932
Forsberg, John Fritjof 1911,<1933 Forsberg, John Fritjof 1911
Olsson, Anna Viola 1914 Olsson, Anna Viola 1914
John Hardy Rolf 1935 John 1935
Fredriksson, Daniel Gustav 1889,<1924 Fredriksson, Daniel Gustav 1889
Olovsson, Johanna Margareta 1898,<1924 Olovsson, Johanna Margareta 1898
Agnes Lonny Hillevi 1925 Agnes 1925
Irma Elvi Margareta 1928 Irma 1928
Bert 1936
Fredriksson, Otto 1876,<1923 Korgmakare Fredriksson, Otto 1876
Lindbäck, Hilda 1875,<1923 Lindbäck, Hilda 1875
John Helmer 1910 Fredriksson, John Helmer 1910
Alvar Fredrik Arne 1916 Resin, Ellen Alvina 1911
Bernt Olov Alex 1921 John 1937
Fredriksson, Alvar Fredrik Arne 1916
Bergman, Signhild Elisabet 1915
Gretel 1935
Ingrid 1937
Bernt Olov Alex 1921
Fredriksson, Sven Arvid 1901,<1923 Fredriksson, Sven Arvid 1901
Brännmark, Alm Maria Ingeborg 1905 Brännmark, Alm Maria Ingeborg 1905
Ann-Mari 1930 Annmari 1930
Britt Allis 1932 Britt 1932
Fredriksson, Axel Einar 1907,<1923 Fredriksson, Axel Einar 1907
Larsson, Anna 1908,<1930 Larsson, Anna 1908
Maj Anna 1931 Mai 1931
Barbro Karin Ingegerd 1933 Barbro 1933
Siv 1938
Frisk, Elof Bertil 1908.<1932 Frisk, Elof Bertil 1908
Nyström, Frida Evelina 1907,<1932 Nyström, Frida Evelina 1907
Birgit Evelina 1929 Birgit 1929
Karin Maria 1932 Karin 1932
Frisk Pettersson, Sigfrid Emanuel 1912
Frisk Pettersson, Arne Sixten 1915,<1934 Frisk Pettersson, Arne Sixten 1915
Karlsson, Ingrid Eugenia 1915 
Inga 1937
Svea 1938
Frisk, Ernst Gunnar 1906,<1932 Frisk, Ernst Gunnar 1906
Larsson, Emma Maria Kristina 1910,<1932 Larsson, Emma Maria Kristina 1910
Gunnar Ingemanr 1932-1932 Per 1934
Marianne 1933-1933 Ingrid 1937
Per Erik 1934 Seth 1938
Frölander, Johan 1874 Frölander, Johan 1874, >1920 Frölander, Johan (Frilander 1900) 1874
Johansson, Hilda Maria 1879 Johansson, Hilda Maria 1879, >1915 Johansson, Hilda Maria 1879
Göta Ingeborg Maria 1900 Göta Ingeborg Maria 1900, >1915 Göta Ingeborg Maria 1900
Helga Cecilia Viola 1903 Helga Cecilia Viola 1903, >1915 Helga Cecilia Viola 1903
Johan Adrian 1905 Johan Adrian 1905, >1915 Johan Adrian 1905
Brita Lovisa 1913, >1915
Granstöm, Petrus 1874, <1905 Granstöm, Petrus 1874 Granstöm, Petrus 1874-1932 Granstöm, Petrus 1874
Envall, Edla Helena 1877, <1905 Envall, Edla Helena 1877 Envall, Edla Helena 1877 Granström Envall, Edla Helena 1877 Envall, Edla Helena 1877
Mirjam Dorotea 1904 Mirjam Dorotea 1904, >1919 Göta Cyrene 1908, >1927 Granström, Tyra Ingrid Margareta 1913 Mirjam Dorotea 1904
Sally Judith Helena 1905 Sally Judith Helena 1905, >1920 Elsa Iris 1909, >1927 Granström, Severin Gustav Paul 1920  Sally Judith Helena 1905
Severin Torsten 1907-1909 Severin Torsten 1907-1909 Tyra Ingrid Margareta 1913 Göta Yrene 1908
Göta Cyrene 1908 Göta Cyrene 1908 Klara Nelly Sylvia 1915 Elsa Iris 1909
Elsa Iris 1909 Elsa Iris 1909 Severin Gustaf Paul 1920
Paul Birger 1910-1911 Sara Margit Katarina 1912 Ally Marja 1921-1921
Tyra Ingrid Margareta 1913
Klara Nelly Sylvia 1915
Nancy Ottilia 1916-1918
Essy Oline 1918-1919
Severin Gustaf Paul 1920
Granvik, Henrik 1843,<1896 Granvik, Henrik 1843-1907 Gälman, Alf Oskar Anund 1916
Envall, Brita Justina 1852,<1896 Envall, Brita Justina 1852 Granvik, Envall, Brita Justina 1852 Granvik, Envall, Brita Justina 1852-1928 Granvik, Brita Justina 1852
Axel Odal Emanuel 1886 Axel Odal Emanuel 1886 Axel Odal Emanuel 1886
Hulda Justina 1888, >1904 Hulda Justina 1888, >1904 Granvik, Axel Odal Emanuel 1886, >1920
Wallerström, Ester 1885, >1920
Axel Sixten 1912, >1920
Sune Georg 1914, >1920
Signar Axel Gösta 1915, >1920
Henrik Sverker 1917, >1920
Karl Sigmund 1918-1918
Sonja Ester Birgitta 1919, >1920
Granvik, Karl Herman 1878-1909,<1896 Granvik, Karl Herman 1878-1909 Gälman, Oskar Adolf 1887-1918,<1911 
Wallerström, Anna 1879,<1899 Wallerström, Anna 1879 Granvik Wallerström, Anna 1879 Granvik, Wallerström, Anna 1879-1932 Granvik, Anna 1879
Karl Gustaf Helge 1900 Karl Gustaf Helge 1900 Granvik, Karl Gustaf Helge 1900 Granvik, Karl Gustaf Helge 1900 Karl Gustaf Helge 1900
Ruth Edith Ingeborg 1901 Ruth Edith Ingeborg 1901 Öman, Helga Frideborg Vilhelmina 1903 Öman, Helga Frideborg Vilhelmina 1903 Ruth Edith Ingeborg 1901
Simon Elof Valdemar 1904 Simon Elof Valdemar 1904 Karl Åke Fredrik 1925 Karl 1925 Simon Elof Valdemar 1904
Ingrid Frideborg 1908-1909 Alf Oskar Anund 1916 Ingrid Frideborg Maria 1926 Ingrid 1926
Sune Gustav 1930 Sune 1930
Granvik, Simon Elof Valdemar 1904 Granvik, Simon Elof Valdemar 1904
Nordgren, Naima Josefina 1903 Nordgren, Naima Josefina 1903
Rune Elof 1933 Rune 1933
Karl Gunnar 1935 Anna 1938
Gählman, Johan Henrik 1860,<1896 Gählman, Johan Henrik 1860 Gählman, Johan Henrik 1860-1911
Johansson, Henrika 1861,<1896 Johansson, Henrika 1861 Johansson, Henrika 1861 Gählman,Johansson, Henrika 1861 Johansson, Henrika 1861
Eugenia Augusta 1882 Eugenia Augusta 1882,>1903 Gählman, Signe Adele 1896, >1913 Bergman, Essie Katarina 1917 Bergman, Essy Katarina 1917
Agda Syrena 1886 Agda Syrena 1886,>1905 Alma Ingeborg 1898, >1920
Johan Arvid Simeon 1888 Johan Arvid Simeon 1888 Karl Artur Konrad 1901 Gälman, Karl Artur Konrad 1901 Gälman, Karl Artur Konrad 1901
Selma Alina 1893-1900 Signe Adele 1896 Bergman, Essie Katarina 1917,<1920 Granvik, Rut Edit Ingeborg 1901 Granvik, Rut Edit Ingeborg 1901
Signe Adele 1896 Alma Ingeborg 1898 Karl Allan 1923 Karl Allan 1923
Alma Ingeborg 1898 Karl Artur Konrad 1901 Georg Henrik 1925 Georg 1925
Sixten Ingvar 1927 Sixten 1927
Rut Margit1929 Rut 1929
Rut Birgit 1929 Birgit 1929
Gälman, Johan Arvid Simon 1888 Gälman, Johan Arvid Simon 1888 Gälman, Johan Arvid Simon 1888
Blom Kristina Karolina 1889 Blom Kristina Karolina 1889 Blom Kristina Karolina 1889
Oskar Sigfrid 1915 Oskar Sigfrid 1915 Rut 1925
Stig Arvid 1917 Stig Arvid 1917 Gälman, Yngve Patrik 1921
Fritz Henrik 1919 Fritz Henrik 1919 Gälman, Fritz Henrik 1919
Yngve Parik 1921
Erik Valdemanr 1923-1927 Gälman, Stig Arvid 1917
Rut Inga 1925 Hellman, Torborg 1921
Ulf 1937
Gählman, Fredriksson, Brita Johanna 1859-1915, <1912
Gälman, Viktor Emanuel 1896, <1912 Gälman, Viktor Emanuel 1896 Gälman, Viktor Emanuel 1896
Sandberg, Hilda 1885,<1912 Sandberg, Hilda 1885 Sandberg, Hilda 1885
Ture Halvdan Emanuel 1917 Ture Halvdan Emanuel 1917 Gälman, Sonja Maria 1922
Joel Folke 1919-1920 Sonja Maria 1922 Gälman, Ture Halvdan Emanuel 1917
Hellman, John 1889,<1920 Hellman, John 1889
Resin, Jakobsson, Anna Viktoria 1890 Resin, Jakobsson, Anna Viktoria 1890 Jakobsson Anna Viktoria 1890
Karin Dana Alfrida 1914 John Bertil 1920 John 1926
Ragnhild Inga Viktoria 1914 Torborg 1921 John 1927
John Bertil 1920 John Erik Uno 1926 Hellman, John Bertil 1920
John Lennart 1927
Isaksson,Johansdotter Marta Matilda 1863-1934,<1927
Isaksson, Axel Eugen 1906,<1927 Isaksson, Axel Eugen 1906
Resin, Hilma Gunhild 1908
Jansson, Johan August 1879 Jansson, Johan August 1879 Jansson, Johan August 1879> Obef.B12 Jansson, Johan August 1879
Elna Hultman 1884,<1911,>1920
Jansson, Svante Valentin 1877,<1935 Jansson, Svante Valentin 1877
Vera Lisa Maria 1919 Jansson, Vera Lisa Maria 1919
Josefsson, Lars Olof 1854 Josefsson, Lars Olof 1854 Josefsson, Lars Olof 1854 Josefsson, Lars Olof 1854-1929
Söderholm, Helena Henrika 1854 Söderholm, Helena Henrika 1854 Söderholm, Helena Henrika 1854 Söderholm, Helena Henrika 1854-1930
Henrika 1885 Henrika 1885-1907 Josefsson, Hilda Karolina 1891, >1915
Maria 1886 Maria 1886, >1903 Aina Helena Augusta 1913, >1915
Anna Augusta 1888 Anna Augusta 1888, >1909
Hilda Karolina 1891 Hilda Karolina 1891
Johansson, Johan Albert 1878,<1922,>1930
Ek, Petronella 1873-1930,<1922
Sigurd 1911-1928
Johansson, Natanael 1863,<1910 Johansson, Natanael 1863 Johansson, Natanael 1863-1934
Rusanen, Hilma Augusta 1861,<1910 Rusanen, Hilma Augusta 1861 Rusanen, Hilma Augusta 1861
Johansson, John Rickard 1891 Johansson, Karl Johan 1894, >1917
Johansson, Karl Johan 1894
Johansson, John Rickard 1891 Johansson, John Rickard 1891
Nordgren, Signe Teresia 1896 Nordgren, Signe Teresia 1896
John Alban Isidor 1916 John Alban Isidor 1916
Sonja Astrid Teresia 1917 Sonja Astrid Teresia 1917
Johan Evert Ejfrid 1919-1933 Johan Evert Ejfrid 1919-1933
Ejna Gertrud 1920 Ejna Gertrud 1920
Nils Bertil 1925
Maj Berit 1929
Anna-Lisa 1932
Inge 1933
Johansson, Verner 1897, <1929
Vikström, Gunhild 1907, <1929
Berit Linnea 1924
Maj Ingrid 1927
Bert Egil 1935
Johansson, Oskar 1865,<1904 Johansson, Oskar 1865 Johansson, Oskar 1865 Johansson, Oskar 1865
Lundberg, Johanna Maria 1885 Lundberg, Johanna Maria 1885 Lundberg, Johanna Maria 1885-1927 Johansson, Vega Axelina 1917
Axelina Götilda 1906-1906 Torgny Antonius 1907 Arne brynolf 1911 Per 1937
Torgny Antonius 1907 Vega Vendela Mariana 1909-1913 Sören Herbert 1913 Johansson, Rikard Elon 1920
Vega Vendela Mariana 1909 Arne brynolf 1911 Knut Tage Sverker 1915 Johansson, Sören Herbert 1913
Sören Herbert 1913 Vega Axelina 1917
Knut Tage Sverker 1915 Sonja Maria 1923 Johansson, Knut Tage Sverker 1915
Vega Axelina 1917 Greta 1925 Strand, Elna Vilhelmina 1913
Rickard Elon 1920 Karin 1925-1925 Knut 1937
Torgny Antonius 1907 Johansson, Torgny Antonius 1907
Larsson, Astrid Elisabet 1910 Larsson, Astrid Elisabet 1910
Sonja Maria 1931 Sonja 1931
Bror Arnold Antonius 1933 Bror 1933
Anna Greta 1934 Anna 1934
Kurt 1936
Vapen, Kajsa Lena 1861-1925
Lundberg, John Bruno 1895, >1922
Johansson Lundberg, Jöns 1849,<1888  Johansson Lundberg, Jöns 1849  Johansson Lundberg, Jöns 1849  Johansson Lundberg, Jöns 1849  Johansson Lundberg, Jöns 1849  Johansson Lundberg, Jöns 1849 
Vapen, Kajsa Lena 1861,<1902 Vapen, Kajsa Lena 1861 Johansson , Rickard Elon 1920 Vapen, Kajsa Lena 1861
John Bruno 1895 Lundberg, John Bruno 1895 John Bruno 1895
Gunnar Helge Ivar 1898 Lundberg, Gunnar Helge Ivar 1898 Lundberg, Sven Antonius 1891 Lundberg, Sven Antonius 1891 Sven Antonius 1891
Sven Antonius 1891 Lundberg, Sven Antonius 1891 Lundberg, Gunnar Helge Ivar 1898 Gunnar Helge Ivar 1898
Lundberg, Gunnar Helge Ivar 1898 Segerlund, Johanna Ingeborg 1902
Segerlund, Johanna Ingeborg 1902 Sara Karin Louise 1923
Sara Karin Louise 1923 Karl 1925
Karl Ivar 1925 Knut 1934
Erling Gunnar 1928-1934 Vide 1936
Knut Helge Bernhard 1930-1930
Knut Helge Bernhard 1934
Johansson, Karl Fredrik 1858-1918 Johansson, Karl Fredrik 1858-1918
Bergström, Matilda 1849 Bergström, Matilda 1849 Johansson,Bergström, Matilda 1849
Johansson, Karl Viktor 1882, >1909 Johansson, Arvid 1891 Johansson, Arvid 1891, >1924
Johansson, Axel Emil 1886
Johansson, Lars Albert 1888 Bergström, Hilda Maria 1878, >1930
Johansson, Arvid 1891
Bergström, Hulda Amalia 1886, >1903
Jonsson, Karl Johan Fritiof 1887 Jonsson, Karl Johan Fritiof 1887, >1914-18 Jonsson, Karl Johan Fritiof 1887 Jonsson, Karl Johan Fritjof 1887 Jonsson, Karl Johan Fritiof 1887
Johansson, Anna Emalia 1887 Johansson, Anna Emalia 1887, >1914-18 Johansson, Anna Emalia 1887 Johansson, Anna Emilia 1887 Johansson, Anna Emalia 1887
Karla Ingrid Vilhelmina 1911 Karla Ingrid Vilhelmina 1911 Jonsson, Anny Iris Hermina 1919
Karl Göte Johannes 1912 Karl Göte Johannes 1912 Jonsson, Annmari 1923
Fritz Evert 1915 Fritz Evert 1915 Jonsson, Karl 1929
Sixten Bertil Vilhelm 1917 Sixten Bertil Vilhelm 1917 Jonsson, Bert Olov Henry 1921
Anny Iris Hermine 1919 Anny Iris Hermine 1919
Bert Olof Henry 1921 Jonsson, Karl Göte Johannes 1912
Ann-Mari 1923 Nordgren, Elsa Maria Elisabet 1913
Karl-Erik 1929
Jonsson Fritz Evert 1915
Resin, Sigrid Paulina Eliette 1916
Jonsson, Johannes 1863-1937,<1935
Gran, Maria Kajsa 1867,<1935 Jonsson, Gran, Maria Kajsa 1867-1950
Jonsson, Helge Vilhelm 1899,<1929 Jonsson, Helge Vilhelm 1899-1986
Resin, Aina Ragnhild Justina 1905 Resin, Aina Ragnhild Justina 1905-1991
Elis Birger Valdemar 1926 Elis 1926
Ragnhild Maria 1931 Ragnhild 1931
Gunvor Märta Lovisa 1935 Gunvor 1935
Kaarle, Oskar Henriksson 1895 Kaarle, Oskar Henriksson 1895, >1923
Larsson, Nils Olof 1850-1920,<1911 Larsson, Nils Olof 1850
Johansdotter, Henrika 1854,<1911 Larsson, Johansdotter, Henrika 1854-1922 Johansdotter, Henrika 1854
Larsson, Karl Hjalmar 1901 Olof Arvid 1889
Karl Hjalmar 1901
Larsson, Olof Arvid 1889,<1911 Larsson, Olof Arvid 1889 Larsson, Olov Arvid 1889
Nilsson, Anna Viktoria Teresa 1896 Nilsson, Anna Viktoria Teresa 1896 Ingrid Margareta 1923
Ellen Frideborg 1914-1914 Gustaf Erik 1917
Bernt Arvid 1916-1916 Jenny Viktoria 1921-1921 Larsson, Gustav Erik 1917
Gustaf Erik 1917 Ingrid Margareta 1923
Olle 1919-1919 Karl Gunnar 1926-1926
Ellen Elisabet 1920-1920
Larsson, Karl Hjalmar 1901-1928 Linbäck, Karl Bertil 1907
Larsson, Hilma Maria 1900,<1923 Larsson, Hilma Maria 1900
Signhild Maria 1923 Lindbäck, Signhild Maria 1923
Ragnhild Linnea 1926 Ragnhild 1926
Alfhild Elisabet 1926 Alfhild 1926
m.2 Lindbäck, Karl Bertil 1907,<1928 Nancy 1930
Nancy Ingegerd Marianna 1930 Majlis 1932
Maj.Lis Elisabet Cecilia 1932 Britt 1933
Brit Gunn Maria Licetty 1933 Annie 1935
Ann Ulla-Märta Louise 1935
Larsson, Johan Vilhelm 1890,<1927 Larsson, Johan Vilhelm 1890
Gälman, Edla Josefina 1896,<1927 Gälman, Edla Josefina 1896
Berglund, Margit Alina 1925 Margit 1925
Rönnberg, Siri Elisabet 1926,<1930 Siri 1926
Lindbäck, Karl Oskar 1880,<1910 Lindbäck, Karl Oskar 1880 Lindbäck, Karl Oskar 1880 Lindbäck, Karl Oskar 1880
Vidgren, Mina Emilia 1884,<1910 Vidgren, Mina Emilia 1884 Vidgren, Mina Emilia 1884 Vidgren, Mina Emilia 1884
Anna Greta Lovisa 1909 Anna Greta Lovisa 1909 Anna Greta Lovisa 1909, >1933 Lindbäck, Gerd Karin Maria 1919
Karl Albert Gösta 1911 Karl Albert Gösta 1911 Lindbäck, Elna Gudrun Emilia 1921
Karl Axel Gunnar 1913 Karl Axel Gunnar 1913 Hjördis 1927
Karl Harald Georg 1915 Karl Harald Georg 1915 Lindbäck, Karl Harald Georg 1915
Lisa Gunhild Vilhelmina 1918 Lisa Gunhild Vilhelmina 1918 Lindbäck, Karl Axel Gunnar 1913
Gärd Karin Maria 1919 Gerd Karin Maria 1919 Lindbäck, Karl Albert Gösta 1911
Elna Gudrun Emilia 1921 Elna Gudrun Emilia 1921
Hjördis Ragnhild Frideborg 1927
Lindgren, Johan Petter 1860,<1899 Lindgren, Johan Petter 1860  Lindgren, Johan Petter 1860 (Bredviken?)
Karlsson, Josefina 1865,<1899 Karlsson, Josefina 1865 Karlsson, Josefina 1865 Lindgren, Karlsson Josefina 1865
Johan Egner 1895 Johan Egner 1895-1906 Karl Edvard 1898 Emil Zackeus 1906 Lindgren, Emil Zackeus 1906
Karl Edvard 1898 Karl Edvard 1898 Edla Josefina 1900 Vestin, Rut Ragnhild 1914 Antti, Elsa Maria 1914
Edla Josefina 1900 Gustaf Adolf 1903 Maj Britt 1926-1930 Egil 1938
Gustaf Adolf 1903 Emil Zackeus 1906
Emil Zackeus 1906
Lindgren, Karl Edvard 1898 Lindgren, Karl Edvard 1898
Fredriksson, Nanny Augusta 1902 Fredriksson, Nanny Augusta 1902
Lindgren, Karl Herbert 1922 Lindgren, Karl Herbert 1922
Rolf Gustav Östen 1924 Rolf Östen 1924
Elis Börje 1925 Elis Börje 1925
Hilda Hjördis Gretel 1926 Hilda 1926
Karl Gunnar 1930 Karl 1930
Britt Mary 1932 Britt 1932
Lindgren, Gustav Adolf 1903 Lindgren, Gustav Adolf 1903
Sundkvist, Elsa Viola Frideborg 1908 Sundkvist, Elsa Viola Frideborg 1908
Kerstin 1929 Kerstin 1929
Inga Lisa1930 Inga 1930
Roland 1933 Roland 1933
Reinhold 1934-1934
Lindkvist, Karl Emanuel 1887,<1918 Lindkvist, Karl Emanuel 1887 Lindkvist, Karl Emanuel 1887
Josefsson, Anna Augusta 1888,<1918 Josefsson, Anna Augusta 1888 Josefsson, Anna Augusta 1888
Rut Elsa Maria 1909 Aina Viola 1913 Lindkvist, Aina Viola 1913
Edit Augusta 1911 Karl Erik 1935 Lindkvist, Karin Astrid Maria 1921
Aina Viola 1913 Anna Greta Helena 1916-1927 Eina 1924
Karl Erik 1935 Beda Margit Elisabet 1919 Kerstin 1928
Anna Greta Helena 1916-1927 Karin Astrid Maria 1921 Karl 1935
Beda Margit Elisabet 1919 Eina Maria 1924
Kerstin Hilda Maria1928
Lomm, Efraim 1859,<1902 Lomm, Efraim 1859 Lomm, Efraim 1859 Lomm, Efraim 1859
Nyman, Maria Josefina 1871,<1902 Nyman, Maria Josefina 1871 Nyman, Maria Josefina 1871 Nyman, Maria Josefina 1871
Nanny Maria Elisabet 1901 Nanny Maria Elisabet 1901 Nanny Maria Elisabet 1901, >1927
Lomm, Sven Oskar 1887,<1906 Lomm, Sven Oskar 1887 Lomm, Sven Oskar 1887 Lomm, Sven Oskar 1887 Lomm, Sven Oskar 1887
Lundgren, Johan Albin 1896,<1914 Lundgren, Johan Albin 1896 Lundgren, Johan Albin 1896
Åberg, Tyra Maria 1900 Åberg, Tyra Maria 1900 Åberg, Tyra Maria 1900
Ingrid Maria 1917-1917 Iris Maria 1917 Åberg, Iris Maria 1917
Iris Maria 1917 Greta Helena 1919 Åberg, Greta Helena 1919
Greta Helena 1919 Bengt Folke 1921-1921
Per Einar 1922
Elsi Mary 1924 Lundgren, Per Einar 1922
Ally Marianne 1926 Elsy 1924
Britt Anny 1928 Alli 1926
Bengt Albin 1930-1930 Britt1928
Mikaelsson, Karl Johan 1871,<1905 Michaelsson, Karl Johan 1871, >1917 Nordmark, Johan Oskar 1888 Nordmark, Johan Oskar 1888 Michaelsson, Karl Johan 1871
Nordmark, Greta Kajsa 1854,<1905 Nordmark, Greta Kajsa 1854, >1917 Halsius, Greta Katarina 1885 Halsius, Greta Katarina 1885 Nordmark, Greta Kajsa 1854
Johan Oskar 1888 Nordmark, Johan Oskar 1888 Johan Oskar 1888
Erik Vilhelm 1888 Nordmark, Erik Vilhelm 1888 Nordmark, Erik Vilhelm 1888 Nordmark, Erik Vilhelm 1888 Nils Vilhelm 1888
Olofsson, Maria Josefina Vilhelmina 1890-1932,<1929 Helge 1929
Sven Hilding 1921-1932
Helge Oskar Erik 1929
Morin, Karl Fridolf 1892,<1917 Morin, Karl Fridolf 1892 Morin, Karl Fridolf 1892
Johanna Alfrida Ruthström 1892,<1917 h.1 Johanna Alfrida Ruthström 1892-1921 Johansson, Hilda Maria Celina 1904
Clary Frideborg 1914 Johansson, Hilda Maria Selina 1904,<1924 Frida Claudia Gudiva 1916
Frida Claudia Gudiva 1916 Clary Frideborg 1914 Claud 1926
Karla Signhild Hillevi 1917 Frida Claudia Gudiva 1916 Karl 1927
Maj Judit Ingeborg 1920-1921 Karla Signhild Hillevi 1917 Rune 1929
Maj Judit Ingeborg 1920-1921 Sven 1930
Claud Fridolf 1926 Bo Raul 1932
Karl Alexander 1927 Gunhild 1935
Rune 1929 Per 1937
Sven Vilmar 1930
Bo Raul 1932
Gunhild Marianne 1935
Nilsson, Nils Erik 1874,<1898 Nilsson, Nils Erik 1874 Nilsson, Nils Erik 1874 Nilsson, Nils Erik 1874-1934 Nilsson,Isaksdotter Anna Sofia 1873
Isaksdotter Anna Sofia 1873,<1898 Isaksdotter Anna Sofia 1873 Isaksdotter Anna Sofia 1873 Isaksdotter Anna Sofia 1873 Nilsson, Georg Emil Vedelius 1913
Anna Viktoria Teresia 1896 Anna Viktoria Teresia 1896 Nilsson, Nils Axel 1904 Georg Emil Vedelius 1913 Resin, Helly Sigrun Vivika 1917
Ester Alexandra 1899-1903 Ester Alexandra 1899-1903 Nilsson, Bengt Erik 1910
Helge Sanfrid 1901 Georg Emil Vedelius 1913 Nilsson, Nils Axel 1904, > 1933 Nilsson, Nils Axel 1904
Ellen Alvira 1909-1910 Elin Sofia 1916-1916 Sundkvist, Sally Ingegerd Margareta 1906, >1933 Sundkvist, Sally Ingegerd Margareta 1906
Nils Axel 1904 Felix Axel Knut 1925, >1933 Felix 1925
Nanny Maria 1906-1906 Nils Bernhard Filip 1928-1929 Rolf 1930
Bengt Erik 1910 Rolf Harald Erik 1930, >1933 Une 1932
Une Melker Ivar 1932, >1933
Nilsson, Bengt Erik 1910 Nilsson, Bengt Erik 1910
Åkerman, Hedda Sofia 1913,<1932 Åkerman, Hedda Sofia 1913
Bengt Agne 1932 Bengt 1932
Ragna Alfhild Sofia 1935 Ragna 1935
Nilsson, Karl Stefanius 1899, <1928 Nilsson, Karl Stefanius 1899
Resin, Gunborg Adele 1907 Resin, Gunborg Adele 1907
Elin Adele Maria 1928 Elin 1928
Karl Sigurd 1930 Karl 1930
Tore Birger 1931 Tore 1931
Nils 1937
Nilsson, Karl Emil Johannes 1899,<1924 Nilsson, Karl Emil Johannes 1899
Resin, Sanna Frideborg 1904,<1924 Resin, Sanna Frideborg 1904
Frideborg Irene 1924 (Gift Törnkvist) Frideborg 1924
Karl Ingvald 1927 Karl 1927
Ebbe Freddy 1932 Ebbe 1932
Nilsson, Olov Robert Sven 1893-1939 <1932 Nilsson, Olov Robert Sven 1893
Lindbäck, Jenny Albertina 1885-1949 <1932 Lindbäck, Jenny Albertina 1885
Nilsson, Helge Sanfrid 1901 Nilsson, Helge Sanfrid 1901 Nilsson, Helge Sanfrid 1901
Selberg, Alma Ottilia 1899-1930,<1910 Sandström, Ester Ingeborg 1912,<1933 Sandström, Ester Ingeborg 1912
Göte Sanfrid 1920 h.1 Selberg, Alma Ottilia 1899 Rut 1924
Gerd Emilia 1921 Sigrid 1927
Göte Sanfrid 1920 Helge 1928
Rut Ellen 1924 Rolf 1933
Sigrid Ingeborg1927 Nilsson, Gerd Emilia 1921
Helge Karl Gustav 1928 Nilsson, Göte Sanfred 1920
Rolf Helge 1933
Nordgren, Nils Olof Johansson 1844,<1877 Nordgren, Nils Olof Johansson 1844 Nordgren, Nils Olof 1844 Nordgren, Nils Olof 1844 Nordgren, Nils Olof 1844-1918
Wallerström, Josefina 1840,<1877 Wallerström, Josefina 1840 Wallerström, Josefina 1840-1895
Nils Johan 1871 Nils Johan 1871 Nils Johan 1871 Nordgren, Olov Gottfrid 1881 Nordgren, Olov Gottfrid 1881 Nordgren, Olov Gottfrid 1881 Nordgren, Olov Gottfrid 1881
Karl Gustav 1872 Karl Gustav 1872 Hilma Maria 1876,>1896 Niska, Greta Vilhelmina 1882 Niska, Greta Vilhelmina 1882 Niska, Greta Vilhelmina 1882 Niska, Greta Vilhelmina 1882
Viktor 1874-1874 Viktor 1874-1874 Anna Elisabet 1878 Knut Emanuel 1908 Knut Emanuel 1908 Knut Emanuel 1908 Nordgren, Lisa Aurora 1920
Axel Ulrik 1875 Axel Ulrik 1875 Olof Gottfrid 1881 Olof Göte Harry 1910 Olof Göte Harry 1910 Olof Göte Harry 1910 Nordgren, Anna Ingeborg 1922
Hilma Maria 1876 Hilma Maria 1876 Ada Inga-Greta 1912 Ada Inga-Greta 1912 Maja 1924
Anna Elisabet 1878 Anna Elisabet 1878 Nils Axel Arne 1914 Nils Axel Arne 1914 Nordgren, Ada Inga-Greta 1912
Olof Gottfrid 1881 Nordgren, Axel Ulrik 1875 Nordgren, Axel Ulrik 1875,>1903 Rut Anna Greta 1918, > Rut Anna Greta 1918, >
Rånman, Lovisa 1873,<1897 Rånman, Lovisa 1873-1902,<1897 Lisa Aurora 1920 Lisa Aurora 1920 Nordgren, Nils Axel Arne 1914
Beda Ingeborg 1899 Beda Ingeborg 1899,>1906 Anna Ingeborg 1922 Nordgren, Olov Göte Harry 1910
Aina Viktoria 1901,>1906 Maja Greta 1924
Nordgren, Nils Johan 1871
Nordgren Nils Johan 1871 Nordgren Nils Johan 1871, >1920 Nordgren, Knut Emanuel 1908
Karlsson Karolina 1875-1908 h.2 Nilsdotter Anna Vilhelmina 1889, >1920 Envall, Viola Sofia 1911
Signe Teresia 1896
h.2 Nilsdotter Anna Vilhelmina 1889
Nordgren, Karl Gustav 1872 Nordgren, Karl Gustav 1872 Nordgren, Karl Gustav 1872,>1920 Nordgren, Karl Gustav 1872, <1925
Johansson, Emma Kristina 1873 Johansson, Emma Kristina 1873 Johansson, Emma Kristina 1873,>1920 Johansson, Emma Kristina 1873-1926, <1925
Ebba Kristina 1897 Ebba Kristina 1897 Ebba Kristina 1897 Bernt Gustav 1899, >1925
Bernt Gustav 1899 Bernt Gustav 1899 Bernt Gustav 1899 Dagny Augusta 1902, >1926
Dagny Augusta 1902 Dagny Augusta 1902 Olof Valter 1913 Nordgren, Olov Valter 1913
Naema Josefina 1903 Naema Josefina 1903 Kurt Henry 1916-1974 Nordgren, Kurt Henry 1916
Elin Paulina 1905 Elin Paulina 1905
Karl Haldan 1907 Karl Haldan 1907 Nordgren, Sten Åke 1909 Nordgren, Sten Åke 1909
Sten Åke 1909 Sten Åke 1909 Vidgren, Gudrun Anna Adelina 1910 Vidgren, Gudrun Anna Adelina 1910
Olof Valter 1913 Gunn Anna Teresia 1934 Gunn 1934
Kurt Henry 1916 Dan Åke Gustaf 1935 Dan 1935
Anelle 1938
Nordgren Karl Halvdan 1907 Nordgren Karl Halvdan 1907
Selberg, Anna Vaneria 1911 Selberg, Anna Vaneria 1911
Karl Enar 1931 Karl 1931
Karl Erik 1933 Karl 1933
Laila Ingegerd 1934 Laila 1934
Nils 1937
Nordgren, Erik Johansson 1845,<1879 Nordgren, Erik Johansson 1845 Nordgren, Erik Johansson 1845 Nordgren, Erik Johansson 1845 Nordgren, Erik Johansson 1845-1934
Fanspets, Anna Elisabet 1852,<1879 Fanspets, Anna Elisabet 1852 Fanspets, Anna Elisabet 1852 Fanspets, Anna Elisabet 1852 Fanspets, Anna Elisabet 1852 Gälman, Oskar Sigfrid 1915
Hulda 1883-1890 Johan Ingar 1885 John Erik 1888
Johan Ingar 1885 John Erik 1888 Oskar Fritjof 1891 Nordgren, John Erik 1888-1918
John Erik 1888 Oskar Fritjof 1891 Anna Maria 1894 Östlund, Elida Dorotea 1894 Östlund, Elida Dorotea 1894 Nordgren,Östlund, Elida Dorotea 1894
Anna Maria 1894 Elsa Maria Elisabet 1913 Elsa Maria Elisabet 1913 Elsa Maria Elisabet 1913
Erik Herbert 1915 Erik Herbert 1915 Erik Herbert 1915-1930
Ellvi Sofia 1917 Ellvi Sofia 1917 Ellvi Sofia 1917-1927
Nordgren, Johan Ingar 1885 Nordgren, Johan Ingar 1885 Nordgren, Johan Ingar 1885 Nordgren, Johan Ingar 1885
Resin, Elin Florentina 1885 Resin, Elin Florentina 1885 Resin, Elin Florentina 1885 Resin, Elin Florentina 1885
Gerhard Mauritz Napoleon 1910 Gerhard Mauritz Napoleon 1910 Valborg Aurora 1911, >1933 Fred Roland Alexis 1922
Valborg Aurora 1911 John Gustaf Herbert 1915
Iris Elisabeth 1913 Gerhard Ingvar Engelbrekt 1919 Nordgren, Oskar Fritjof 1891
John Gustaf Herbert 1915 Fred Roland Alexis 1922 Nyberg, Hilma Sofia 1886
Gerhard Ingvar Engelbrekt 1919 Nordgren, Olga Alvina 1918
Nordgren, Alva Sofia 1920
Nordgren, Oskar Fritjof 1891 Nordgren, Oskar Fritjof 1891 Nordgren, Oskar Lennart 1922
Nyberg, Hilma Sofia 1886 Nyberg, Hilma Sofia 1886 Gustav 1925
Hulda Linnea Irene 1916 Hulda Linnea Irene 1916, >1934 Barbro 1929 Nordgren, Johan Ingar 1885
Olga Alvina 1918 Olga Alvina 1918 Nordgren, Hulda Linnea Resin, Elin Florentina 1885
Alva Sofia 1920 Alva Sofia 1920 Nordgren, Irene 1916 Gerhard Mauritz Napoleon 1910
Oskar Lennart 1922
Gustav Olof 1925 Nordgren, Gerhard Mauritz Napoleon 1910
Barbro Margareta 1929 Vallgren, Hildur Ingeborg Teresia 1908
Märta 1934
Eivor 1936
Nordgren, Gerhard Mauritz Napoleon 1910
Vallgren, Hildur Ingeborg Teresia 1908 Nordgren, John Gustaf Herbert 1915
Märta Gunhild Ingeborg 1934
Nordgren, Gerhard Ingvar Engelbrekt 1919
Nordström, Johan Arvid 1896,<1928 Nordström, Johan Arvid 1896
Lindberg, Alida Alice 1898,<1928
Maj Alice 1930
Sune Sigvard 1933
Norlin, Nils Fredrik 1899,<1916 Norlin, Nils Fredrik 1899 Norlin, Nils Fredrik 1899
Nyman, Rydberg, Sara Helena 1838
Olofsdotter Nejvaka, Anna 1861 Olofsdotter Neivaaka, Anna 1861
Olssén, Fritz Henrik (Olsson 1900) 1883
Karlsson, Amanda1888
Gustaf Holger 1909
Inga Jeanette Frideborg 1910
Olsson, Olof 1858, <1920 Olsson, Olof 1858-1935
Sjöberg, Anna Kristina 1885, <1920 Sjöberg, Anna Kristina 1885 Olsson, Sjöberg, Anna Kristina 1885
Tora Augusta 1909 Tora Augusta 1909, >1925
Märta Henny Maria 1911 Märta Henny Maria 1911, >1927
Anna Viola 1914 Helga Fredrika 1917
Helga Fredrika 1917
Persson Hilma Axelina 1882,<1935 Persson Hilma Axelina 1882
Pohl, Bror Axel Fredrik 1855 Pohl, Bror Axel Fredrik 1855 Pohl, Bror Axel Fredrik 1855-1926 Pohl, Bror Axel Fredrik 1855
Resin, Anders 1856-1915 Resin, Anders 1856
Strömbäck, Davida Henrika 1878, >1921  Strömbäck, Davida Henrika 1878
Viktoria Cecilia 1894, >1918 Viktoria Cecilia 1894
Enoch Ivar 1898 Resin, Enok Ivar 1898 Resin, Enok Ivar 1898 Enoch Ivar 1898
Torsten Simon Andreas 1911, > 1926 Nordström, Helga Viktoria 1905 Nordström, Helga Viktoria 1905
Maria Viola Henrietta 1915 Bo Ivar 1928 Bo Ivar 1928
Gilbert Gustav Valdemar 1919, >1921 Ulla Britt 1930 Ulla Britt 1930
Doris Regina 1931 Doris Regina 1931
Helga Inga 1934 Helga Inga 1934
Resin, August 1865-1918, <1910
Åqvist, Hilda Sofia 1870-1935, <1910 Resin, Åqvist, Hilda Sofia 1870-1935
Resin, Sven Algot 1893 Resin, Sven Algot 1893 Resin, Sven Algot 1893
Resin, John Valdemar 1895 Resin, John Valdemar 1895, >1923
Alma ottilia 1900 Helmer Ingemar 1909 Resin, Helmer Ingemar 1909
Ingeborg 1903-1914 Ellen Alvina 1911
August Elof 1906
Helmer Ingemar 1909 Resin, August Elof 1906 Resin, August Elof 1906
Ellen Alvina 1911 Nordgren, Iris Elisabeth 1913 Nordgren, Iris Elisabet 1913
Ebbe Elof 1934 Ebbe 1934
Resin, Petrus 1867,<1910 Resin, Petrus 1867-1935
Salander, Maria Charlotta 1862,<1910 Salander, Maria Charlotta 1862-1934
Resin, Johan Leonard 1890, <1927 Resin, Johan Leonard 1890
Lindvall, Nanny Helena 1889, <1927 Lindvall, Nanny Helena 1889
Resin,Åkvist, Florentina 1863,<1927 Resin,Åkvist, Florentina 1903
Resin, Jakob 1879, <1910 Resin, Jakob 1879 Resin, Jakob 1879
Öman Hilda Maria 1886, <1910 Öman Hilda Maria 1886 Öman Hilda Maria 1886
Aina Ragnhild Justina 1905 Märta Hilda Ingeborg 1907 Gösta 1930
Märta Hilda Ingeborg 1907 Jakob Oskar Ingvar 1915 Resin, Märta Hilda Ingeborg 1907
Georg Gustaf Waldemar 1909 Karl Gustaf Fredrik 1921 Resin, Karl Gustav Fredrik 1921
Karl Fritiof Ragnar 1912 Karl Gösta 1930 Resin, Jakob Oskar 1915
Jakob Oskar Ingvar 1915 Segerlund, Sigrid Linnea 1915
Harald 1937
Resin, Nils David 1880, <1924 Resin, Nils David 1880
Fredriksson, Svea Sofia 1900, <1924 Fredriksson, Svea Sofia 1900
David Gösta Holger 1910 Resin, Olov Einar 1923
Nils Evert 1920 Elna 1925
Estrid Sofia 1921 Erik 1925
Olov Einar 1923 Ellen 1927
Elna Frideborg 1925 Elsa 1929
Erik Gösta 1925 Edit 1931
Ellen Viktoria 1927 Eina 1932
Elsa Ingeborg 1929 Ebba 1934
Edit Märta Viola 1931 Elsy 1936
Eina Viola 1932 Resin, Estrid Sofia 1921
Ebba Ingegerd 1934 Resin, Nils Evert 1920
Resin, David Gösta Holger 1910
Resin, Georg Gustav Valdemar 1909 Resin, Georg Gustav Valdemar 1909
Lindkvist, Rut Elsa maria 1909 Lindkvist, Rut Edla maria 1909
Göran Gustav Valdemar 1930 Göran 1930
Karl Gunnar 1931 Karl 1931
Rut Gunnel 1932 Rut 1932
Tore Henry 1934 Tore 1934
Ulf Nils Valdemar 1935 Ulf 1935
Jerry 1937
Resin, Karl Fritjof Ragnar 1912 Resin, Karl Fritjof Ragnar 1912
Fredriksson, Rut Henny Frideborg 1913 Fredriksson, Rut Henny Frideborg 1913
Gunn Frideborg Linnea 1931 Gunn 1931
Rolf Lennart 1933 Rolf 1933
Kurt 1936
Resin, Georg Ingard 1888,<1927 Resin, Georg Ingard 1888
Nordgren, Anna Maria 1894 Nordgren, Anna Maria 1894
Sigrid Paulina Eliette 1916
Helly Sigrun Vivika 1917
Georg Bernhard Filip 1920 Resin, Georg Bernhard Filip 1920
Resin, Teodor Rikard 1884-1931 Resin, Teodor Rikard 1884-1931
Åhl, Anna Matilda Axelsdotter 1889 Åhl, Anna Matilda Axelsdotter 1889 Axelsdotter Åhl, Anna Matilda 1889
Konrad Axel Birger 1910 Konrad Axel Birger 1910 Lilly Anna Elisabet 1919
Fingal Anders Teodor 1912 Fingal Anders Teodor 1912 Resin, Konrad Axel Birger 1910
Signar Henning Valdemar 1914 Signar Henning Valdemar 1914 Lind, Signe Alice 1917
Lilly Anna Elisabet 1919 Lilly Anna Elisabet 1919 Tore 1936
Resin, Signar Henning Valdemar 1914
Resin, Fingal Anders Teodor 1912
Ruthström, Karl Fredrik Alfred 1851-1914
Johansdotter, Stina Johanna 1850-1914
Ruthström, Johan Alfred 1886 Ruthström, Johan Alfred 1886 Rutström, Johan Alfred 1886
Rutström, Karl Johan 1894
Selberg, Agnes Elvira 1896
Gerd Frideborg 1922
Lisen Laurina 1923
Agnes 1925
Astrid 1926
Kurt 1928
Inga 1932
Stig 1934
Dr 1938
Rutström, Ossian 1916
Rutström, Göte Aljan 1918
Rönnqvist, Karl Fredrik 1869, <1900 Rönnqvist, Karl Fredrik 1869 Rönnqvist, Karl Fredrik 1869-1933 Rönnkvist, Eriksdotter, Anna Erika 1873 Rönnqvist, Karl Fredrik 1869
Eriksdotter, Anna Erika 1873, <1900 Eriksdotter, Anna Erika 1873 Eriksdotter, Anna Erika 1873 Rönnkvist, Johannes 1921 Eriksdotter, Anna Erika 1873
Beda Axelia 1900 Beda Axelia 1900-1915 Joel Folke 1913 Laura 1932 Beda Axelia 1900
Sigurd Georg 1902 Sigurd Georg 1902 Rut Beda Margareta 1915 Rönnkvist, Joel Folke 1913 Sigurd Georg 1902
Linus Valdemar 1904 Linus Valdemar 1904 Karl Rudolf 1918 Rönnkvist, Karl Rudolf 1918 Linus Valdemar 1904
Nanna Ingeborg 1906 Nanna Ingeborg 1906, >1931 Johannes 1921 Nanna Ingeborg 1906
Disa Valborg 1908 Disa Valborg 1908, >1935 Disa Valborg 1908
Karl Rudolf 1897-1910 Ingrid Linnea 1911, >1934 Rönnqvist, Sigurd Georg 1902 Rönnqvist, Sigurd Georg 1902
Joel Folke 1913 Björkman, Alice Ernesta 1913 Björkman, Alice Ernesta 1913
Rut Beda Margareta 1915 Alice Birgitta 1935 Alice Birgitta 1935
Karl Rudolf 1918 Sigrid 1937
Rönnqvist, Linus Valdemar 1904 Taxi
Larsson, Hildur Eugenia Ingeborg 1907
Karl Gunnar 1934
Strömbäck, Ellen Ottilia 1918
Selberg, Oskar Fritiof 1853-1921,<1910 Selberg, Oskar Fritiof 1853-1921
Fredriksdotter, Johanna Elida 1859-1931,<1910 Fredriksdotter, Johanna Elida 1859-1931
Selberg, Johan Ernst 1883, >1911 Selberg, Gustaf Emanuel 1901-1928
Selberg, Ester 1891, >1913
Selberg, Hilda Adela 1894, >1916
Emilia Eleonora 1896, >1915
Agnes Elvira 1898, >1915
John Fredrik Valdemar 1904 Selberg, John Fredrik Valdemar 1904  Selberg, John Fredrik Valdemar 1904 
Fredriksson, Berta Elisabet 1905 Fredriksson, Berta Elisabet 1905
Inge Fredrik 1934 Inge 1934
Selberg, Karl Villiam 1885,<1920 Selberg, Karl Villiam 1885 Selberg, Karl Villiam 1885
Norling, Anna Katarina 1889,<1920 Norling, Anna Katarina 1889 Norling, Anna Katarina 1889
Göte Karl Ernst 1908 Evert Sigvard Villiam 1913-1931 Torborg 1924
Anna Vaneria 1911 Gertrud Elvira Desideria 1919
Evert Sigvard Villiam 1913 Ivar Seved 1923-1923
Gertrud Elvira Desideria 1919 Torborg Vendela 1924
Inge Sivert 1926-1928
Knut 1930-1930
Selberg, Göte Karl Ernst 1908 Selberg, Göte Karl Ernst 1908
Johansson, Estrid Maria 1913,<1931 Johansson, Estrid Maria 1913
Karl Bernhard Sigvard 1933 Karl 1933
Rangvi 1937
Selberg, Per Axel Emanuel 1918
Selberg, Karl Erik Emanuel 1916
Vistrand, Märta Eleonora 1917
Karl 1938
Selberg, Anna Maria 1889-1918,<1910
Gustaf Verner Ferdinand 1912 Selberg, Gustav Verner Ferdinand 1912 Selberg, Gustav Verner Ferdinand 1912
Ernst Hilding Folke 1918-1918 Resin, Ragnhild Inga Viktoria 1914 Resin, Ragnhild Inga Viktoria 1914
Rolf Verner Ferdinand 1932-1933 Dan 1935
Dan Rangvald Verner 1935
Ragnhild 1937
Selberg, Viktor Emanuel 1887,<1910 Selberg, Viktor Emanuel 1887-1932
Gählman, Hulda Emilia 1892,<1928 Gählman, Hulda Emilia 1892 Gälman, Hulda Emilia 1892
Karl Erik Emanuel 1916 Karl Erik Emanuel 1916 Bo Sixten Yngve 1921
Per Axel Emanuel 1918 Per Axel Emanuel 1918 Nils Olov Evert 1922
Paul Yngve 1920-1920 Bo Sixten Yngve 1921 Ester 1924
Oskar Lennart 1923-1923 Doris 1926
Ester Ottilia 1924 Gudrun 1929
Doris Vendela 1926
Gudrun Edit Desideria 1929
Sjöberg, Karl Gustav 1889 Sjöberg, Karl Gustav 1889 Sjöberg, Karl Gustav 1889
Lindbäck, Anna 1886 Lindbäck, Anna 1886 Lindbäck, Anna 1886
Karl Erik Holger 1913 Karl Erik Holger 1913 Rolf 1927
Karl Henrik Ruben 1915 Karl Henrik Ruben 1915 Barbro 1929
Per Gustav Adrian 1917 Per Gustav Adrian 1917
Klas Henrik Natanael 1919 Klas Henrik Natanael 1919 Sjöberg, Klas Henrik Natanael 1919
Rolf Olof Leopold 1927
Barbro Maj- Louise 1929 Sjöberg, Per Gustav Adrian 1917
Sjöberg, Karl Henrik Ruben 1915
Sjöberg, Karl Erik Holger 1913
Spets, Johan Oskar 1896, <1930 Spets, Johan Oskar 1896
Ökvist, Emmy Adele 1900, <1930 Ökvist, Emmy Adele 1900
Märta Irene 1930 Märta 1930
Elsy Maria 1931-1931 Astrid 1937
Nils 1938
Strömberg, Johanna 1885 Strömberg, Johanna 1885
Elsa Karolina 1913 Strömberg, Elsa Karolina 1913
Strömbäck, Ernst Arvid 1888,<1917 Strömbäck, Ernst Arvid 1888, >1923
Thurfjell, Klara Johanna 1890,<1917 Thurfjell, Klara Johanna 1890, >1923
Ernst Axel 1918 Ernst Axel 1918, >1923
Klara Ellen Maria 1920 Klara Ellen Maria 1920, >1923
Karl Petter 1921, >1923
Nils Vilhelm 1923, >1923
Sundin, Erik 1905,<1931,>1935
Sundkvist, Nils Johan 1879,<1920 Sundkvist, Nils Johan 1879 Sundkvist, Nils Johan 1879
Risin, Jenny Teresia 1884,<1920 Ström Henny Maria 1896 Ström Henny Maria 1896
Sally Ingegerd Margareta 1906 h.1 Resin, Jenny Teresia 1884-1930 Elsa 1925
Elsa Viola Frideborg 1908 Erik Ingemar 1920 Eva 1936
Elsa Maria Ingeborg 1925 Nils 1938
Sundkvist, Erik Ingemar 1920 
Sundkvist, Axel Leonard 1897,<1932 Sundkvist, Axel Leonard 1897
Sundberg, Signe Erika 1898,<1932 Sundberg, Signe Erika 1898
Axel Ingvar 1921 Sundkvist, Axel Ingvar 1921
Ingrid Viola 1924 Ingrid 1924
Per Alfred 1927 Per 1927
Dora Anny Erika 1929 Dora 1929
Inge Torkel 1931 Inge 1931
Fritz Gunnar 1933 Fritz 1933
Kurt 1936
Svanberg, Ernst Emanuel 1894, <1921,>1931
Rönnqvist Svea Emilia 1901, <1921,>1931
Maj Emilia 1921
Kurt Emanuel 1922
Gullan Linnea 1928
Elsy Irene 1929
Bo Sigfrid 1931
Söderlund, Erik Ingvar 1912,<1934 Söderlund, Erik Ingvar 1912
Vidgren, Gudrun Vendla Alvina 1913
Erik Roland 1934
Taube, Sofia Katarina 1846, >1914 Taube, Sofia Katarina 1846
Taube, Ester 1884, >1914 Ester 1884
Törnqvist, Emil Henning 1878,<1922 Törnkvist, Emil Henning 1878
Vidgren, Anna Florentina 1887,<1922 Törnkvist, Sten Torsten Lennart 1920
Sten Torsten Lennart 1920 Törnkvist, Tore Martin Henning 1922
Tore Martin Henning 1922
Vallerström, Fabian Fritjof 1892, <1930 Vallerström, Fabian Fritjof 1892
Lindgren, Edla Josefina 1900 Lindgren, Edla Josefina 1900
Elsy Inga Ejvor 1920 Britt 1933
Britt Majvor 1933 Else 1934
Else-Mari 1934 Kjell 1936
Sture 1938
Lindgren, Elsy Inga Eivor 1920
Vallsten, Valfrid 1861  Vallsten, Valfrid 1861  Vallsten, Valfrid 1861-1934 Vallsten, Valfrid 1861 
Berg, Maria 1861 Berg, Maria 1861 Berg, Maria 1861-1935 Berg, Maria 1861
Sofia Evelina 1889-1900
Vesterberg, Lars Petter 1878 Vesterberg, Lars Petter 1878
Bergman, Hanna Alida 1895 Bergman, Hanna Alida 1895
Svea ingeborg 1907, >1931 Berta 1924
Sixten Sigurd 1911 Doris 1927
Bengt Vilhelm 1917 Kurt 1929
Rut Gunborg 1919 Mai 1931
Gunnar Valdemar 1921-1935 Tor 1935
Berta Viola 1924 Vesterberg, Bengt Vilhelm 1917
Doris Linnea 1927 Vesterberg, Sixten Sigurd 1911
Kurt Axel 1929
Karl Axel Emanuel 1930-1930
Mai 1931
Birgit Desideria 1933
Tor Valdemar 1935
Widgren,Johansdotter,Ulrika 1808-1888
Vidgren, Axel Ulrik 1835 Vidgren, Axel Ulrik 1835 Vidgren, Axel Ulrik 1835 Vidgren, Axel Ulrik 1835-1918
Bucht, Eva Johanna Gustafsdotter 1855 Bucht, Eva Johanna Gustafsdotter 1855 Bucht, Eva Johanna Gustafsdotter 1855 Bucht, Eva Johanna Gustafsdotter 1855-1916
Johan David 1876,>1890 Evelina 1879 Evelina 1879, >1910 Gustaf Bertil 1907 s. Svea Amanda
Evelina 1879 Johanna Maria 1881,>1898 Emelia 1883, >1902
Johanna Maria 1881,>1898 Emelia 1883 Svea Amanda 1885, >1907
Dina Emelia 1883 Svea Amanda 1885
Svea Amanda 1885 Axel Emanuel 1889 Vidgren, Axel Emanuel 1889 Vidgren, Axel Emanuel 1889 Vidgren, Axel Emanuel 1889 Vidgren, Axel Emanuel 1889
Anna Syrene 1887-1887 Öman, Anna Amanda 1894 Öman, Anna Amanda 1894 Öman, Anna Amanda 1894
Axel Emanuel 1889 Gudrun Vendla Alvina 1913 Elly Amanda 1917-1934 Vidgren, Gudrun Vendla Alvina 1913
Elly Amanda 1917 Kurt Olle Alexis 1919  Bror Allan 1929
Kurt Olle Alexis 1919  Lennart Per Uno 1924, >1935
Essie Margareta 1920 Karl Gösta 1926, >1935
Bror Allan 1929, >1935
Ulla Maj-Britt 1931, >1935
Fred Inge Sverker 1933, >1935
Rolf Leo 1934
Vikström, Karl Ludvig 1879 (Diversehandel) Vikström, Karl Ludvig 1879-1931
Åström, Hilda 1878 Åström, Hilda 1878
Lisa 1919 Lisa 1919 Åström, Hilda 1878
Gunnar 1920 Gunnar 1920 Vikström, Martin 1922
Martin 1922
Wass, Johan Emanuel 1886, <1933 Skomakare Vass, Johan Emanuel 1907
Granström, Sara Margit Katarina 1912 Granström, Sara Margit Katarina 1912
Ulla Maria 1933 Ulla 1933
Knut Johan Signar 1934 Knut 1934
Ann-Mari 1935 Bengt 1937
Johan 1938
Åberg, Petter Henriksson 1834-1880 Åberg, Petter Henriksson 1834-1880 Åberg, Petter Henriksson 1834-1880
Nyberg, Anna Helena 1827 Nyberg, Anna Helena 1827 Nyberg, Anna Helena 1827 Åberg,Nyberg, Anna Helena 1827 Åberg,Nyberg, Anna Helena 1827
Anna Charlotta 1854 Anna Charlotta 1854,>1873 Per Adolf 1863 Åberg, Hilda Maria 1872,>1894
Per Adolf 1863 Per Adolf 1863 Johanna 1867-1883
Albert 1865 Albert 1865 Hilda Maria 1872
Johanna 1867 Johanna 1867-1883
Hilda 1869-1870
Hilda Maria 1872
Åberg, Per Adolf 1863 Åberg, Per Adolf 1863 Åberg, Per Adolf 1863 Åberg, Per Adolf 1863-1925 ,Krukmakare
Sandberg, Anna Katarina 1871,<1894 Sandberg, Anna Katarina 1871 Sandberg, Anna Katarina 1871 Sandberg, Anna Katarina 1871, >1928
Åberg, Karl Adolf 1884,<1891 Åberg, Karl Adolf 1884-1902 Åberg, Hildur Helena 1898, >1918 Åberg, Bernt Eskil 1921, >1927
Frank Rudolf 1896-1900 Hildur Helena 1898
Hildur Helena 1898 Tyra Maria 1900
Tyra Maria 1900
Åberg, Albert 1865 Åberg, Albert 1865 Åberg, Albert 1865 Åberg, Albert 1865 Åberg, Albert 1865 Åberg, Albert 1865
Fredriksson, Albertina  1866,<1888  Fredriksson, Albertina  1866 Fredriksson, Albertina  1866  Fredriksson, Albertina  1866-1922  Fredriksson, Albertina  1866-1922  Fredriksson, Albertina  1866 
Anna Maria 1889 Anna Maria 1889-1894 Hilma Adela 1889,>1906
Hilma Adela 1889 Hilma Adela 1889 Berndt Tycko 1895-1907
John Arvid 1891-1891 Bernt Elof 1905-1905
Hildur Aline 1893-1893
Albert Leo 1894-1894
Berndt Tycko 1895
Frank Alvar 1895-1895
Albert Alexius 1897-1897
Karl Gösta 1898-1898
Åström, Anna 1889
Åström, Ebbe 1920, >1935 Åström, Anna 1889
Åkerström, Axel 1894,<1930
Norman, Elin Maria 1886, <1930 Åkerström, Axel 1894
Lars Erik Axel 1922 Norman, Elin Maria 1886
Ture Evert 1923 Lars Erik Axel 1922
Sten Elov 1925 Ture Evert 1923
Astrid Elin Maria 1933-1934 Sten 1925
Åström, Frans Hugo 1873 Åström, Frans Hugo 1873
Berg, Maria 1870 Berg, Maria 1870 Åström, Frans Hugo 1873
Rönnqvist, Gunhild Maria 1903 Rönnqvist, Gunhild Maria 1903 Berg, Maria 1870
Rönnqvist, Signe Viola 1905 Rönnqvist, Signe Viola 1905 Åström, Eva Margareta 1912
Eva Margareta 1912 Åström, Eva Margareta 1912
Rönnkvist, Gunhild Maria 1903
Öberg, Anna 1861, <1909 Öberg, Anna 1861, >1918 Öberg, Anna 1861
Karl August Ferdinand  1891 Karl August Ferdinand  1891 Öberg, Karl August Ferdinand  1891 Karl August Ferdinand  1891
Axel Vilhelm 1893 Axel Vilhelm 1893, >1918 Resin, Anna Maria 1897 Öberg, Karl August Ferdinand  1891 Axel Vilhelm 1893
Hjalmar 1896 Hjalmar 1896, >1918 Karl Åke 1914 Resin, Anna Maria 1897 Hjalmar 1896
Jean Evert Ferdinand 1916 Gunhild Maria 1919
Gunhild Maria 1919 Birgit Essy Syrena 1921
Birgit Essy Syrena 1921 Ines Ingeborg 1923
Ines Ingeborg 1923 Axel 1925
Axel Östen 1925 Karl 1927
Karl Hubert 1927 Anny 1928
Anny Frideborg 1928 Dagny 1930
Dagny Ingegärd 1930 Karl 1932
Karl Erik 1932 Kurt 1934
Kurt Inge 1934
Öberg, Jean Evert Ferdinand 1916
Öberg, Karl Åke 1914
Blom, Göta Emilia 1917
Öman, Karl Fredrik 1845,<ca1880 Öman, Karl Fredrik 1845 Öman, Karl Fredrik 1845 Öman, Karl Fredrik 1845 Öman, Karl Fredrik 1845-1925 Göta 1937
Johansdotter, Maria 1844,<ca1880 Johansdotter, Maria 1844-1899 Jenny Fredrika 1877, >1901
Fredrik Alexander 1875 Fredrik Alexander 1875 Öman, Karl Emil 1880 Öman, Karl Emil 1880 Öman, Karl Emil 1880-1930
Jenny Fredrika 1877 Jenny Fredrika 1877 Hilda Maria 1886
Karl Emil 1880 Karl Emil 1880
Johan Fritjof 1884 Johan Fritjof 1884 Öman, Fredrik Alexander 1875 Öman, Fredrik Alexander 1875 Öman, Fredrik Alexander 1875-1935
Hilda Maria 1886 Hilda Maria 1886 Johansson, Anna Maria 1873 Johansson, Anna Maria 1873 Johansson, Anna Maria 1873 Ömans Stärbhus 11:52 Fredrik Alexander ?
Helga Frideborg Vilhelmina 1903 Helga Frideborg Vilhelmina 1903 Johansson, Anna Maria 1873
Öman, Johan Fritjof 1884 Öman, Johan Fritjof 1884 Öman, Johan Fritjof 1884 Öman, Johan Fritjof 1884
Resin, Eugenia Vilhelmina 1886 Resin, Eugenia Vilhelmina 1886 Resin, Eugenia Vilhelmina 1886 Resin, Eugenia Vilhelmina 1886
Resin, Anders Erik Valter 1915 Resin, Anders Erik Valter 1915
Resin, Anders Erik Valter 1915
Östman, Viktor 1863 Östman, Viktor 1863 Handlande Östman, Viktor 1863, Handlande Östman, Viktor 1863, Handlande,>1927
Andersson Lena 1874 Andersson Lina 1874 Andersson Lina 1874 Andersson Lina 1874,>1927
Per Viktor Manfred 1901 Viola Paulina Viktoria 1896-1907 Per Viktor Manfred 1901 Per Viktor Manfred 1901
Asta Gudrun Frideborg 1904 Helge Mauritz 1897-1900 Asta Gudrun Frideborg 1904 Asta Gudrun Frideborg 1904
Nils Holger 1909 Halvdan Alfonso 1897-1900 Nils Holger 1909 Nils Holger 1909
Per Viktor Manfred 1901 Sten Evert Folke 1911 Sten Evert Folke 1911
Sonja Maria 1903-1906 Maj Sigrid Elisabet 1912 Maj Sigrid Elisabet 1912
Asta Gudrun Frideborg 1904 Gösta 1914-1914
Alfhild Sonja Linnea 1906-1907
Rosa Elvira Margareta 1907-1908
Nils Holger 1909
Öström, David 1879,<1903 Öström, David 1879,>1918
Blombäck,Dyhr, Fanny Fredrika 1866,<1903 Blombäck,Dyhr, Fanny Fredrika 1866,>1918
Johansson, Hilding 1910,<1910 Johansson, Hilding 1910
Henriksson, Holger Emanuel 1912
Karlsson, Göta Viola 1916
Bengt 1934
Halmetkangas, Leander 1904
Stenberg, Märta Gunborg 1916
Märta 1935
Ove 1936
Per Axel1930
Johansson, Johan Gustav Adolf 1898
Halmetkangas, Alvina 1901
Paul 1924
Elsa 1926
Nilsdotter, Anna 1889
Lindberg, Alice Alida 1898
Mai 1930
Sune 1933
Persson, Jenny Elisabet 1916
Rönnbäck, Manne Yngve Natanael 1899 (Kalix)
Sandberg, Josef Martin 1914
Carlander, Ester Maria 1913
Sohlman, Sigurd Andreas 1902
Strömgren, Linda Eugenia 1896
Erik 1934
Bror 1936
Vestin, Rut Ragnhild 1914
Kurt 1936
11:71 Blombäck, Erik Gustav 1909
Lindbäck, Anna Greta Lovisa 1909